SIMA, Simply Managed Assets

SIMA, Simply Managed Assets

Eenvoudig beheer van huisvesting, inventaris en mobiliteit. Een totaaloplossing voor uitzendorganisaties en huisvesters die te maken hebben met tijdelijke huisvesting en het beheer daarvan.

Book a demo
BookThat

SIMA.

Een SaaS-oplossing voor huisvesters en uitzendorganisaties die een digitale transformatieslag willen maken op het gebied van beheer. SIMA helpt gebruikers met het slimmer, sneller maar ook beter beheer van huisvesting, inventaris en mobiliteit.

SIMA is ontwikkeld op basis van actuele problemen en tekortkomingen op het gebied van beheer in de wereld van tijdelijk huisvesting. Verzamel alle informatie en documentatie van jullie portfolio op één plek en krijg inzicht in de actuele status van alle objecten. Maak eenvoudig in- en uit check rapporten op basis van automatisch gegenereerde checklists en verwerk schades of issues vanuit één centraal dashboard.

Dankzij het mobile first-principe zijn zaken als taakbeheer, controle rapporten en facturaties altijd en overal eenvoudig uit te voeren en in te zien.

BookThat

Functionaliteiten & eigenschappen

SIMA is een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing, die ontworpen is volgens het mobile-first en API-first principe . Hierdoor is het systeem 24/7 vanaf elk apparaat te bedienen en eenvoudig te integreren met elk bestaand softwarepakket.

SIMA bevat een groot scala aan functionaliteiten die meerwaarde creëren voor de gebruiker. Al deze functionaliteiten zijn ontworpen om het beheer slimmer, sneller maar ook beter uit te kunnen voeren. Onderstaand wordt er kort inzicht gegeven in een aantal van deze belangrijke functionaliteiten.

BookThat

Controle rapporten

Checklists worden automatisch gegenereerd op basis van de faciliteiten die gekoppeld worden aan een gebruiker, huis of specifieke kamer. Dankzij deze checklists wordt er niks vergeten en weten jullie altijd exact wat er in een woning aanwezig is of van welke faciliteiten de inwoners gebruik maken.

Dankzij het mobile-first principe, kunnen beheerders hun werkzaamheden eenvoudig uitvoeren vanaf elk type apparaat. Ter ondersteuning van de bevindingen van een beheerder, kunnen er foto’s geüpload worden die bijvoorbeeld schades of andere onregelmatigheden aantonen.

Werk dat voortkomt uit deze controles worden automatisch doorgezet naar de taakbeheer module.

BookThat

Schades, issue's & hygiene

In SIMA worden alle meldingen uit controlerapporten rondom schades, issues en hygiëne gebundeld in één totaaloverzicht. De beheerder kan hier eenvoudig via omschrijvingen en foto’s inzien wat de mankementen zijn die in controlerapporten naar voren zijn gekomen.

Meldingen die opgelost moeten worden, kunnen doorgezet worden naar de taakbeheer module en zullen vanuit daar worden opgenomen in de werkplanning.

Bedrijven die de BT Check-In app inzetten binnen hun organisatie hebben nog een extra feature binnen SIMA. Medewerkers die toegang hebben tot deze app kunnen namelijk zelf schade, issue en hygiëne meldingen maken. Deze meldingen komen via SIMA binnen bij de beheerder in de Issue/schade module. De beheerder kan dankzij deze koppeling de uitzendkracht op de hoogte houden over de status van zijn melding.

BookThat

Taakbeheer

Taakbeheer maakt het mogelijk om vanuit één dashboard een duidelijk overzicht te creëren van openstaande taken. Er kan gefilterd worden op open of gesloten taken per woning, kamer of gebruiker. Vanuit het dashboard is in één oogopslag duidelijk wat de actuele status is van een taak en wat de vervolgstappen zijn om deze af te ronden.

Vanuit de taakbeheer module is het erg eenvoudig om één of meerdere taken toe te kennen aan de beheerder die de desbetreffende taken moet oplossen. Deze taken worden opgenomen in een werkplanning zodat beheerders altijd een actueel en duidelijk overzicht hebben van taken die op dat moment het meest urgent zijn.

BookThat

Dashboard

Vanuit de dashboard module wordt het in één oogopslag zichtbaar wat de status is van jullie portfolio en waar eventuele afwijkingen zitten. Het dashboard biedt real-time inzicht in de huidige staat van belangrijke KPI’s zodat het management hier gericht op kan sturen.

De beheerders hebben toegang tot een eigen dashboard die hen inzicht geven in het portfolio waar zij verantwoordelijk voor zijn. In welke dashboarden zij inzicht hebben, wordt bepaald door de rollen en rechten van het platform. Dit kan elke organisatie zelf bepalen.

BookThat

Woon & werkplanning

Een efficiënte werkplanning helpt de beheerder met het in kaart brengen van de belangrijkste taken en de datum wanneer deze afgerond moeten worden. SIMA helpt bij het maken van een logische werkplanning op basis van openstaande capaciteit.

Doordat SIMA inzicht heeft in de actuele bezetting, prijs per bed en de lopende afspraken met verhuurders, is de tool uitermate geschikt om ingezet te worden voor de planning van zowel huisvesting als mobiliteit.

BookThat

Sleutelbeheer

Met SIMA is het mogelijk om je eigen sleutelborden te creëren per locatie, kamer of vervoersmiddel. Je kunt zelf eenvoudig sleutels registeren met de daarbij behorende gebruiker en al deze informatie toevoegen aan een sleutelbord. De sleutels in SIMA vormen de digitale administratie van bestaande sleutels. Je krijgt inzicht in alle aanwezige of afwezige sleutels en daarnaast kan je eenvoudig nieuwe sleutels toevoegen.

BookThat

Inventarisbeheer

SIMA biedt de mogelijkheid om inboedel van huizen of kamers te standaardiseren in opgeslagen inventarislijsten. Deze lijsten helpen beheerders met het aanmaken, vullen en controleren van de kamers en woning. Op deze manier krijg je snel een overzicht met inventaris die vervolgens gecheckt en onderhouden kan worden bij periodieke controles.

Het is erg eenvoudig om nieuwe inventaris toe te voegen of oude inventaris te verwijderen. De prijs en herkomst van het product worden ook geregistreerd, zodat deze eenvoudig te herleiden zijn naar de oorspronkelijke leverancier.

BookThat

Factureren

In SIMA is het eenvoudig om facturen op te stellen en te delen met anderen. Creëer facturen met je eigen logo op basis van een standaard template.

Maak het eenvoudig voor jouw werknemers om facturen op te stellen op basis van afgronden taken en schademeldingen. Vanuit de facturatie module kunnen meerdere taken tegelijk op één factuur verzameld worden en vervolgens gedeeld worden met de betreffende partij.

BookThat

Documentbeheer

Verzamel alle documentatie met betrekking tot het beheer binnen jullie organisatie in SIMA. Documenten zijn eenvoudig te bundelen per woning, kamer of gebruiker.

Voorkom versnippering van documenten door alles op één plek te bewaren en verbeter de distributie van informatie door eenvoudig en snel alle bestanden in te zien of te downloaden.

Bij documenten kan gedacht worden aan contracten, facturen, controlerapporten en in- en uit check documenten. Binnen het volledige dossier aan documenten kan gesorteerd worden op basis van datum en kan eenvoudig gezocht worden naar specifieke documenten.

Nieuwsgierig naar SIMA en wij het voor jouw organisatie kan betekenen?

Request a demo

Vertrouwd door